Ruim 8,7 miljoen mensen hebben in 2016 een concert bezocht, dat is een record. Het is drie procent meer dan in 2015 en een procent meer dan in het vorige recordjaar 2009.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bezoek aan andere podiumkunsten is echter afgenomen in 2016. Dat trok juist twee procent minder bezoekers. De gemiddelde groei voor alle podiumkunsten samen was 0,2 procent ten opzichte van 2015.

Het aantal concerten stijgt ook al een aantal jaar en in 2016 was ruim een derde van alle voorstellingen een concert en werden er bijna twintigduizend concerten gegeven. In 2015 waren dit nog ongeveer achttienduizend concerten. Hoewel er meer bezoekers waren in 2016, werden er in 2009 meer concerten gegeven, namelijk eenentwintigduizend. Pas vanaf 2014 gaat dan aantal weer omhoog.

Het aantal overige podiumvoorstellingen zit sinds 2014 echter in een dip. Waar er in 2014 nog vierendertigduizend voorstellingen werden gegeven, waren dat er in 2016 ruim duizend minder. 

Inkomsten

In 2012 was er een dip in de inkomsten en het aantal bezoekers van voorstellingen en concerten. Sindsdien zijn de inkomsten niet zo hoog geweest als in 2016. Het aantal bezoeken nam in die vier jaar met twaalf procent toe en de inkomsten zelfs met 22 procent. Dat had voor een groot deel te maken met hogere inkomsten in de horeca. 

Er zijn ook veel veranderingen zichtbaar in het aantal werknemers. Sinds de bezuinigingen van het kabinet in 2013 ingingen, zijn er meer vrijwilligers, stagiairs en freelancers in de sector gaan werken. Toch doen mensen in loondienst nog 71 procent van het werk.