Ali B heeft een gesprek in "rustige en respectvolle sfeer" gehad met de voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO). Aanleiding was de ophef die is ontstaan rondom Bouali's nieuwe single Dat is Money.

Daarin rapt Bouali: "maar ik ben op me money als een jew, dus ik deporteer ze even naar wat ballers uit de hood". De tekst werd opgevat als antisemitisch, wat Bouali direct ontkende. Na een gesprek met de rapper is ook CJO-voorzitter Ron van der Wieken van mening dat Bouali hier geen kwade bedoeling mee had.

"Het was niet zijn intentie om Joden te beledigen", zegt Van der Wieken. "Hij bedoelde zijn gewraakte opmerking veeleer als een compliment: "joden zijn slim en ik geef nu als moslim aan dat ik die Joodse eigenschap ook heb". Van der Wieken gaf aan dat dit "compliment" gemakkelijk verkeerd begrepen kan worden, ook als het door Bouali niet zo bedoeld is.."

Gesloten

Bouali toonde begrip voor het standpunt van de CJO, waarin diverse Nederlandse Joodse organisaties zijn verenigd. Van der Wieken: "Het speet hem zeer dat een dergelijk misverstand in het leven is geroepen en hij gaf nogmaals aan dat hij in het geheel geen anti-joodse gevoelens koestert."

Volgens de CJO-voorzitter is er geen sprake van antisemitisme, maar heeft Bouali "door gebrek aan kennis van de geschiedenis op een heel verkeerde en zelfs wat bizarre wijze gebruik gemaakt van een buitengewoon hardnekkig vooroordeel ten opzichte van Joden". Wat de organisatie betreft is het incident 'gesloten'.