Led Zeppelin heeft geen plagiaat gepleegd met het nummer Stairway to Heaven.

De Amerikaanse rechter besloot donderdag dat de band geen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Randy Wolfe.

Nabestaanden van de gitarist, die de plagiaatzaak aanspanden, vinden dat het nummer te veel lijkt op het nummer Taurus van Wolfe's band Spirit. Zij wilden dat de overleden muzikant alsnog zou worden genoemd als schrijver van de hit. De opening zou dezelfde gitaarakkoorden hebben.

De jury oordeelt dat zanger Robert Plant en gitarist Jimmy Page van Led Zeppelin weliswaar toegang hadden tot het nummer Taurus (1967), maar dat de akkoorden die de bandleden gebruikten voor de opening van Stairway to Heaven (1971) "niet vergelijkbaar zijn".

De rechtszaak begon op 14 juni. Sindsdien verschenen Page en Plant meerdere malen in de rechtbank om verklaringen af te leggen. Ook donderdag waren zij aanwezig in de rechtbank in Los Angeles, maar de muzikanten toonden weinig reactie nadat het vonnis uitgesproken was.

Video: Taurus - Spirit

Stoppen

Led Zeppelin vroeg de rechter dinsdag om de plagiaatzaak te stoppen. De advocaat van de band vond dat er onvoldoende bewijs was aangeleverd.

De muzikanten beargumenteerden dat de tegenpartij niet heeft kunnen bewijzen dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht van Wolfe, omdat zijn nalatenschap het auteursrecht van Taurus niet bezit.

Ook vonden ze niet dat is aangetoond dat Led Zeppelin toegang had tot het nummer voordat Stairway To Heaven werd gecomponeerd of dat de gelijkenis overduidelijk is.

Video: Led Zeppelin - Stairway to Heaven - Live

Herinneren

Plant liet weten dat hij zich niet meer kan herinneren dat hij Spirit ooit heeft zien optreden in een Britse club. De bassist van Spirit, Mark Andes, beweert dat hij en Plant destijds hebben gesproken na het optreden van de groep.

Page zei vorige week al Taurus tot voor kort nooit te hebben gehoord. Ook zei hij dat de opening van Stairway een veelgebruikt akkoordenschema bevat dat al eeuwen wordt gebruikt. Wel gaf hij toe dat hij het eerste album van Spirit uit 1968, waarop Taurus staat, in zijn collectie van ruim vierduizend platen heeft.