Topman Hein van der Ree van Buma/Stemra neemt geen genoegen met een salaris dat beknot wordt door de Wet normering topinkomens.

Hij vertrekt daarom per 1 februari bij de auteursrechtenorganisatie. Van der Ree krijgt 484.861 euro mee, ofwel vijftien maandsalarissen.

Buma/Stemra moet bij de beloning van de top de balkenendenorm van 230.000 euro toepassen. Dat vindt ook het bestuur, maar Van der Ree, die daar ruim boven zit, is het er niet mee eens. Het bleek niet mogelijk tot overeenstemming te komen. Daarmee is een ''niet goed werkbare situatie'' ontstaan.

Van der Ree werkt sinds 2010 bij Buma/Stemra. De arbeidsovereenkomst waarvan zijn beëindigingsvergoeding deel uitmaakt, is afgesloten voordat de Wet normering topinkomens werd ingevoerd. Buma/Stemra respecteert en honoreert de daarin vastgelegde afspraken.

Buma/Stemra benadrukt dat het functioneren van Van der Ree nooit ter discussie heeft gestaan. Daarover is de auteursrechtenorganisatie namelijk erg tevreden. Onder zijn leiding is ''een toekomstbestendige strategie ontwikkeld voor de belangenbehartiging van de leden, componisten, tekstdichters en muziekuitgevers''.