Taylor Swift is niet veroordeeld voor plagiaat. Artiest Jesse Graham klaagde de zangeres aan vanwege mogelijk plagiaat in Shake It Off, maar de rechter heeft de zaak afgewezen.

Dat schrijft TMZ.

Graham vond het nummer Shake it off veel op zijn liedje Haters gone hate, dat hij in 2013 uitbracht, lijken. Het nummer Shake it off verscheen een jaar later, in 2014. Het gaat hem om een specifieke zin: "Haters gone hate, playas gone play. Watch out for them fakers, they'll fake you everyday."

40 miljoen euro

De muzikant was ervan overtuigd dat dit stukje tekst meer dan zeventig keer in het liedje van Swift wordt gebruikt. Mede daarom wilde Graham zo'n 40 miljoen euro van de populaire zangeres. Daarnaast eiste hij dat zijn naam voortaan op het album van Swift wordt genoemd.

De rechter was het er echter niet mee eens en wees de zaak af. In haar onderbouwing verwees ze meerdere malen op humoristische wijze naar Swifts liedteksten, om zo haar punt te maken. Graham is van plan om zijn zaak opnieuw in te dienen, maar dan bij een andere rechter.