Het kabinet wil dat een telefoonverbod voor fietsers vanaf 1 juli 2019 ingaat. Vanaf dat moment zou het dan niet langer zijn toegestaan om tijdens het fietsen een telefoon te gebruiken.

Volgens een wetsvoorstel zou het verboden moeten worden om een mobiel elektronisch apparaat vast te houden tijdens het besturen van alle soorten voertuigen, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen dinsdag in een Kamerbrief. Het voorstel moet nog wel door de Kamer worden goedgekeurd.

In de wetswijziging staat dat onder een mobiel elektronisch apparaat in elk geval "een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler" vallen.

Niet alleen automobilisten en fietsers mogen volgens deze nieuwe wet geen mobiele apparaten meer bedienen. Het verbod zal na invoering ook gelden voor trambestuurders en bestuurders van alle gehandicaptenvoertuigen.

Nu mogen fietsers nog wel een mobiele telefoon gebruiken. Bij de invoering van het verbod voor autobestuurders in 2002 werd gesteld dat fietsers "gezien hun geringe snelheid en massa minder risico op ongelukken veroorzaken in het verkeer".

Fietspaden drukker en snelheidsverschillen toegenomen

In de afgelopen jaren is het telefoongebruik op de fiets dusdanig veranderd, dat fietsers die een telefoon bedienen een groter risico lopen op een ongeval.

Zo zijn volgens Nieuwenhuizen fietspaden drukker geworden en zijn de snelheidsverschillen toegenomen, bijvoorbeeld door de opkomst van de elektrische fiets. Fietsers zouden cognitief en visueel worden afgeleid door mobiele telefoons.

Het is onbekend hoe hoog de boete zal zijn voor telefoongebruik op de fiets. Voor automobilisten en bestuurders van andere gemotoriseerde voertuigen staat de boete op 230 euro.