Samsung vraagt de rechter om kwijtschelding van de boete van 539 miljoen dollar, omdat de hoogte van de boete volgens het Zuid-Koreaanse bedrijf verkeerd is berekend.

Samsung kreeg de boete eind mei opgelegd in de slepende rechtszaak met Apple over het schenden van patenten van de iPhone. De zaak werd in 2012 al afgerond, maar het Amerikaanse Hooggerechtshof zette een streep door de uitspraak.

Nu de zaak opnieuw is beslecht, is Samsung het niet eens met de wijze waarop de jury het boetebedrag heeft berekend, meldt Law 360. Samsung rekende het boetebedrag van 539 miljoen dollar, omgerekend ruim 457 miljoen euro, terug om te ontdekken hoe de jury tot de hoogte is gekomen.

Te hoog

De boete die Samsung nu moet betalen, is berekend aan de hand van de volledige waarde van de Samsung-toestellen waarmee Apple-patenten zijn geschonden. Samsung vindt echter dat het alleen boetes zou moeten betalen over de individuele onderdelen waarmee patenten van Apple worden geschonden.

"Sommige interne componenten zorgen er misschien wel voor dat de interface op het scherm verschijnt, maar ze maken geen deel uit van het ontwerp", stelt Samsung. De geschonden patenten gaan vooral over het ontwerp van de software en het uiterlijk van telefoons.

Samsung gebruikte dit argument in de eerdere rechtszaken ook al. Het bedrijf vindt daarnaast dat kosten voor onder meer sales, marketing en onderzoek van de boete afgetrokken moeten worden.

Miljoenen terug

Samsung wil ook een eerdere boete terug hebben van Apple. Samsung betaalde Apple 145 miljoen dollar voor het schenden van een patent over de basisprincipes van een touchscreen, zoals de mogelijkheid tot zoomen en draaien met twee vingers.

Dat patent werd vorig jaar echter deels ongeldig verklaard. Samsung wil het boetebedrag daarom terugkrijgen van Apple, inclusief rente.

Door een schikking in december 2015 is dat mogelijk. Samsung beloofde toen een bedrag van 548 miljoen dollar aan boetes voor patentschending te betalen, onder voorwaarde dat het terugbetaling mocht vragen na toekomstige uitspraken.