De experimenten met 5G in Groningen worden uitgebreid. Het testnetwerk wordt uitgerold naar een deel van Noord-Groningen.

Dat is mogelijk dankzij een nieuwe subsidie van 2 miljoen euro die is verstrekt door het Rijk en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, aldus RTV Noord.

Bij de nieuwe testfase zal ook worden gekeken naar concrete, commerciële toepassingen van 5G.

De tests met 5G in Groningen waren tot nu toe beperkt tot de Zernike Campus in Groningen. Het plan was al langer om uit te breiden naar het noorden van Groningen, wat door de subsidie dit jaar mogelijk is.

Er zal worden gezocht naar een haven, een akkerbouwgebied en een bedrijventerrein om het 5G-netwerk te testen. Onder meer de Eemshaven, waar Google een datacenter heeft, staat op de lijst van potentiële locaties.