Van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 20 jaar bezat 52 procent in het vierde kwartaal van 2017 een iPhone. Dat was in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor nog krap 44 procent.

Dat blijkt uit een doorlopend onderzoek in het Consumer Insights Panel van Telecompaper.

Het gebruik van iPhones onder jongeren is de afgelopen twee jaar significant gestegen. Uit het onderzoek blijkt dat Apple in die periode permanent marktleider onder jongeren is geweest.

Eind 2015 had 38 procent van de jongeren een iPhone. Ruim 34 procent had een Samsung-toestel. Het marktaandeel van jongeren met een iPhone groeide de afgelopen twee jaar, terwijl dat van Samsung afnam. In het laatste kwartaal van 2017 bezat krap 27 procent van de jongeren een Samsung-telefoon.

Twintigers

Uit het onderzoek van Telecompaper blijkt dat ook onder twintigers eenzelfde trend zichtbaar is, maar minder sterk dan onder jongeren. Twee jaar geleden was Samsung nog marktleider met 40 procent, inmiddels heeft 41 procent een iPhone en 36 procent een Samsung-telefoon.

Vooral trendgevoeligheid en gevoeligheid voor invloed van de omgeving zou ervoor zorgen dat jongeren vaak voor Apple kiezen. Opvallend is dat de hoge prijzen van het bedrijf jongeren niet afschrikt. Vier op de vijf iPhones van jongeren zijn nieuw aangeschaft.