De Nederlandse politie mag de smartphone van een verdachte na inbeslagname niet meer zomaar doorzoeken. Dat is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Dat heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden op 22 april geoordeeld, maar de uitspraak is pas woensdag naar buiten gebracht.

De politie mag volgens de Nederlandse wet een smartphone doorzoeken op basis van de algemene bevoegdheid voor inbeslagname. Deze bevoegdheid is heel breed en geldt voor allerlei objecten die een verdachte bij zich heeft. 

De smartphone is volgens het Hof echter een speciaal privéobject dat niet zomaar mag worden doorzocht: "De technische ontwikkelingen anno 2015 brengen met zich dat er via een smartphone niet alleen toegang wordt verkregen tot verkeersgegevens, maar ook tot de inhoud van communicatie en privé-informatie."

Achterhaald

De bevoegdheid om een smartphone te doorzoeken is volgens het Hof achterhaald, omdat de wet is opgesteld in een tijd dat de smartphone nog niet bestond.

"De inbeslagname, het onderzoek aan de srnartphone en het lichten van gegevens van die smartphone door de politie op grond van artikel 94 Sv. vormen een inbreuk op de door artikel 8 EVRM verleende bescherming van de persoonlijke levenssfeer", aldus het Hof.

Volgens het Hof moet de politie het belang van het doorzoeken van een smartphone aantonen voordat het toestel wordt doorzocht.

Daarnaast is het Hof van mening dat de huidige Nederlandse wet moet worden aangepast, om de regelgeving rondom de inbeslagname en het doorzoeken van smartphones duidelijker te benoemen.

Whatsapp

De uitspraak komt na een zaak tegen een verdachte die is opgepakt voor openlijke geweldpleging. De politie gebruikte een Whatsapp-gesprek van zijn smartphone in het dossier en tijdens de rechtszaak.

De advocaat van de verdachte heeft aangevoerd dat hoewel het doorzoeken is toegestaan op basis van de Nederlandse wet, de regelgeving niet meer geldt voor de huidige situatie met smartphones die vol met privéinformatie staan. Het Hof stemde daarmee in.

De verdachte is daarentegen wel veroordeeld voor de openlijke geweldpleging omdat daarvoor genoeg bewijs was.

Reactie OM

Het Openbaar Ministerie kon niet direct reageren op de uitspraak van het Hof, maar komt later met een officiële reactie.

Ton Siedsma van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom is blij met de uitspraak van het Hof: "Het onderstreept dat het Wetboek van Strafvordering in een aantal opzichten te veel achterloopt op de technische ontwikkelingen en de inbreuken die daardoor gemaakt kunnen worden."