Apple heeft een patent gekregen op het scherpstellen van een smartphone-camera door op het scherm te tikken. De methode wordt al sinds 2009 in iPhones gebruikt.
 

Het patent werd op 17 juli 2012 ingediend, en is vandaag door de Amerikaanse patentorgaan USPTO toegewezen.

Het patent beschrijft hoe gebruikers op een gebied op een touchscreen tikken, waarna de camera scherp stelt op dat gebied. Wanneer de scène verandert, schakelt de camera automatisch over op autofocus.

Ook legt het patent vast hoe gebruikers de scherptediepte kunnen vastleggen door hun vinger even op een gebied in de scène te laten rusten. Ook in- en uitzoomen door een knijpende beweging met de vingers te maken is in het patent opgenomen.

Siri

Apple heeft daarnaast een patent gekregen op de wijze waarop Siri stemcommando's interpreteert en hoe verschillende criteria de uitkomst van een vraag of commando beïnvloeden.

Ook heeft Apple opnieuw een patent gekregen op zogenoemde multitouch-besturing, waarbij wordt beschreven hoe gebruikers verschillende knoppen en schuiven op een touchscreen kunnen bedienen.

Apple heeft al verschillende patenten op multitouch aangevraagd en toegewezen gekregen. Het belangrijkste daarvan staat bekend als het Steve Jobs-patent, waarin wordt beschreven hoe gebruikers kunnen scrollen op touchscreens.

Patenten

Het toewijzingsproces van patenten is vaak langdurig en Apple gebruikt zijn aangevraagde patenten net als veel andere bedrijven al voordat er een toewijzing is.

De afgelopen jaren woedt er tussen bedrijven als Apple, Samsung en Google een hevige patentoorlog. Daarin worden patenten als deze ingezet om de concurrent te dwingen zijn ontwerp aan te passen of van de markt te halen.

Lees meer over de patentoorlog

Bekijk meer Apple-patenten