KPN gaat de rechter om duidelijkheid vragen over het verstrekken van persoonsgegevens, in het belang van de privacy van zijn medewerkers en klanten.

Dat meldt KPN woensdag. KPN heeft naar eigen zeggen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) diverse malen gevraagd waarom de toezichthouder specifieke persoonsgegevens van medewerkers of klanten opvraagt. 

Volgens KPN vraagt de ACM meer privacygevoelige informatie over medewerkers en klanten dan nodig is om het toezicht op de telecommarkt uit te voeren. "Zeker als de toezichthouder deze niet nodig heeft voor de uitoefening van haar specifieke taak", aldus KPN.

De telecomprovider is bang dat deze persoonsgegevens via Wob-verzoeken of gerechtelijke procedures openbaar worden, ook al zijn deze personen zelf geen onderwerp van het onderzoek.

100.000 euro

De ACM maakte woensdag bekend dat KPN in totaal 100.000 euro moet betalen voor elke dag dat het de gegevens die de toezichthouder vraagt niet levert, met een maximum van 1 miljoen euro.

De ACM stelt in haar besluiten dat de gevraagde namen wel van belang zijn bij de betreffende onderzoeken. Daarbij gaat het onder meer om de manier waarop de vaststelling van tarieven bij KPN is georganiseerd.

KPN heeft de rechter gevraagd om de lasten onder dwangsom te schorsen, zodat de zaak vervolgens inhoudelijk aan de rechter kan worden voorgelegd.  De zitting vindt op 4 april plaats.