Woensdag openen zeven zogenoemde iPad-scholen hun deuren in Nederland. Voor het eind van dit jaar moeten dat er twaalf zijn en volgend jaar zal 'een veel groter aantal' van deze nieuwe basisscholen de deuren openen.

Dat maakt Onderwijs voor Nieuwe Tijd (O4NT) woensdag bekend. Het initiatief van onder meer Maurice de Hond werd in maart 2012 gestart.

Woensdag gaan er in Sneek, Breda, Emmen, Heenvliet en Amsterdam iPad-scholen open. In Almere zijn dat er zelfs twee. "We voeren gesprekken met schoolbesturen in heel Nederland. Verwacht wordt dat volgend jaar een veel groter aantal scholen volgens de aanpak van O4NT zal functioneren", aldus de stichting.

Vrijheid

Alle leerlingen op de basisscholen krijgen een iPad en maken daar opdrachten op. De tablets kunnen ook thuis worden gebruikt en schooltijden en vakanties worden veel flexibeler. In overleg kunnen afwijkende tijden en vakanties worden afgesproken. Er zijn wel vaste fysieke en sociale activiteiten. De leerlingen zitten in groepen van 4 tot 7 jaar en van 8 tot 12 jaar.

Volgens de organisatie staan leerlingen door het gebruik van de tablet vrijer tegenover standaard leerstof en vaste opdrachten. "Als de leerling Italiaans wil leren of zich wil verdiepen in de geschiedenis van Noorwegen of de deeltjesversneller is dat voor de leerling met behulp van de tablet veel eenvoudiger."

O4NT denkt dan ook dat de rol van de leerkracht verandert. De docent moet vooral ruimte geven aan het leerproces van de leerling en de begeleiding komt dan niet meer voort uit de kennis van het onderwerp, maar de kennis van het leerproces.

Door het gebruik van iPads, internet en nieuwe technologieën moeten kinderen ook nieuwe vaardigheden leren zoals kennis van ICT, informatie-verwerking en kritisch, probleemoplossend en creatief denken.

Er zijn speciale apps ontworpen om het hele leerproces op de tablet bij te kunnen houden.

Apps

Zo is er Scoolspace waar een virtueel schoolplein wordt aangeboden. De omgeving is uniek voor elke school en leerlingen kunnen er een avatar aanmaken. Dit poppetje krijgt als gezicht de foto van het kind en verder kan de leerling zijn avatar zelf aanpassen.

In deze virtuele omgeving is het mogelijk met elkaar te chatten, maar kan ook contact worden gelegd via Facetime of Skype. Op een speciale wall of fame kunnen de leerlingen hun 'digitale creaties' tentoonstellen.

Tiktik Scooltool is een agenda en rooster voor op de iPad. Via gps meet de tablet op leerlingen op school zijn en in welk lokaal en dus welke les zij zich bevinden. Dat wordt opgeslagen. Leerlingen kunnen er hun rooster bekijken en zelf activiteiten zoals een spreekbeurt aanmaken. Docenten en ouders kunnen in deze app controleren welke lessen de leerling heeft bijgewoond.

Die controle gaat in de iDesk Learning Tracker verder. Daarin worden alle opdrachten van leerlingen bijgehouden. Docenten kunnen zien hoe lang iemand met een opdracht is bezig geweest, tot welk niveau hij of zij is gekomen en welke problemen er onderweg opdoken.

Ouders kunnen bijvoorbeeld ook zien aan wat voor opdrachten hun kind werkt of welke onderwerpen veel worden behandeld.

Alle projecten die leerlingen afronden komen ten slotte in de Scoolprojects-app. Daar kan gewerkt worden met video, geluid, tekst, presentatie, mindmap, tekenfilm of e-books. De leerlingen kunnen de database gebruiken als inspiratie of naslagwerk.

Ook kunnen leerlingen samen in apps aan projecten werken, taken verdelen en een planning bijhouden.

Visie

Maurice de Hond van O4NT legt zijn visie achter de nieuwe leermethode uit: "Steeds als zich een nieuwe technologische fase aandient wordt het nieuwe aanvankelijk gebruikt als een imitatie van het oude. Het eerste nieuwsprogramma op tv liet een man zien die van een papiertje het nieuws voorlas. De eerste websites van bedrijven waren slechts de weergave van een folder of brochure."

Volgens De Hond gebeurt hetzelfde bij het gebruik van tablets in het onderwijs. Nu worden de producten vaak ingezet om lesstof op te lezen in plaats van via een boek.

De bekende opiniepeiler vindt dat het juiste gebruik van tablets de individuele talenten van een kind naar bovenhaalt en het onderwijs veel interactiever maakt. "Het overgrote deel van de tijd zijn kinderen bezig met het luisteren naar de leerkracht, het uitvoeren van de door hem gegeven opdrachten en het trainen van vaardigheden onder de hoede van die leerkracht", aldus De Hond.

"Als ze iets inleveren of aan de klas vertellen dan betreft dat vooral om te laten vaststellen of te laten zien dat ze de opgegeven leerstof onder de knie hebben. Slechts een heel beperkt deel van de tijd zijn leerlingen bezig met eigen opdrachten en worden zij in de gelegenheid gesteld de andere leerlingen daar over te vertellen of iets van te laten zien."

De rolverdeling van een leraar die zijn kennis overdraagt aan de leerling gaat volgens De Hond radicaal veranderen. De docent zou meer een 'talent coach' worden die leerlingen begeleid bij het halen van leerdoelen. Die doelen worden elke zes weken geëvalueerd.

"Kinderen moeten voorbereid worden op de wereld van 2030, niet op de wereld van gisteren", besluit de Hond.

Kritiek

Er worden nog vraagtekens geplaatst bij de nieuwe lesmethode waarbij leerlingen mogelijk minder klassikaal les krijgen. De onderwijsinspectie heeft al aangegeven de scholen in de gaten te zullen gaan houden om te kijken of ze aan de regels voldoen.

O4NT erkent bovendien dat de huidige wet nog beperkingen oplegt aan het vrij zijn in het bepalen van lestijden en vakanties. "Hierover is goed overleg met het Ministerie van Onderwijs gaande", schrijft de organisatie.

In april schreef de Telegraaf nog dat er op in ieder geval één iPad-school ophef is ontstaan. Tien ouders met leerlingen op de basisschool in Sneek hebben hun kind van de school afgehaald.