Roken in speciale rookruimten in horecagelegenheden blijft toegestaan. De rookruimten gelden als uitzondering op  het rookverbod dat geldt in Nederlandse cafés en restaurants.

Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag woensdag in een zaak die was aangespannen door belangenbehartiger Clean Air Nederland (CAN).  

De organisatie wil dat rookruimtes in de horeca volledig worden afgeschaft. Volgens CAN druist de aanwezigheid van rookruimtes in tegen alle afspraken die Nederland hierover in internationaal verband heeft gemaakt.

De organisatie wees daarbij op een overeenkomst met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om tabaksgebruik actief te bestrijden en mensen te beschermen tegen tabaksrook. ''De voorgeschreven maatregelen vergen een volledig rookverbod in de horeca'', zei de organisatie eerder.

De rechtbank oordeelde echter dat CAN zich niet kan beroepen op de WHO-overeenkomst.

"Uit de tekst blijkt niet dat die norm (een volledig rookverbod) in de bepaling besloten ligt", zegt de rechtbank. "Evenmin kan worden gezegd dat ten tijde van de totstandkoming van het verdrag overeenstemming bestond over de verplichte invoering van een algeheel rookverbod."

Hoge Raad

CAN haalde daarnaast een uitspraak van de Hoge Raad aan uit oktober 2014, waaruit zou blijken dat roken in de gehele horeca niet is toegestaan en waarin wel beroep werd gedaan op de WHO-overeenkomst.

Deze zaak verschilt volgens de rechtbank in Den Haag echter van de huidige situatie, omdat daarin na het instellen van het rookverbod door de overheid een uitzondering werd gemaakt voor kleine cafés. 

"Een al bereikt beschermingsniveau tegen blootstelling aan tabaksrook werd aldus teruggedraaid", zegt de rechtbank over die zaak. "Daarvan is in dit geval geen sprake."

Blij

Vereniging Koninklijke Horeca Nederland is blij met de uitspraak."Wij hebben ons hard gemaakt voor een situatie waarin zowel de roker als de niet-roker welkom is in horecagelegenheden. De rookruimte is daarvoor een goede voorziening", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

"Veel ondernemers hebben met spanning uitgekeken naar deze uitspraak, want er zijn forse investeringen gedaan om restaurants en cafés te voorzien van rookruimten. Een gemiddelde voorziening kost al snel tienduizenden euro's", aldus Koninklijke Horeca Nederland.

Beroep

Clean Air Nederland legt zich niet neer bij de uitspraak. "Wij zullen zeker in beroep gaan", meldt een woordvoerder van de organisatie. "In de zaak van 2014 gingen wij ook in beroep en werden we uiteindelijk in het gelijk gesteld." 

Het is volgens CAN niet de vraag of er een algeheel rookverbod komt zonder rookruimten, maar wanneer. 

"In de Tweede Kamer gaan ook steeds meer stemmen op voor een volledig verbod. Niet alleen vanwege de overlast, maar ook omdat de ingestelde normen op dit moment onderuit worden gehaald", aldus CAN.