Kappers, bloemisten en andere middenstanders in Nieuwegein mogen hun klanten voorlopig gewoon alcohol aanbieden in de winkel. Dat heeft burgemeester Frans Backhuijs vrijdag besloten.

Vorige maand bepaalde de voorzieningenrechter nog in een door brancheorganisatie SlijtersUnie aangespannen zaak dat Nieuwegein mengvormen van winkels en horeca niet langer oogluikend mocht toestaan.

Nieuwegein doet met 36 andere gemeenten mee aan een proef om te bezien of de geldende Drank- en Horecawet aangepast moet worden. Die wet verbiedt nu het aanbieden van een drankje in een winkel, maar dat verbod is volgens de gemeenten in de praktijk niet te handhaven.

Sinds de verantwoordelijkheid voor handhaving in 2013 bij de burgemeesters is neergelegd, is het aantal zaken met een mengvorm van een winkel en horeca flink toegenomen.

Gedogen

Volgens Backhuijs heeft de rechter gezegd dat er in deze kwestie geen bijzondere reden is om de wet niet te handhaven. De proef is echter volgens hem niet verboden of geschorst.

Hij vindt daarom dat hij overtreding van de wet in het kader van de proef toch nog een poosje mag gedogen, hoewel de voorzieningenrechter heeft bepaald dat een experiment geen reden kan zijn om landelijk geldende regels te negeren.

De pilot met mengvormen vindt plaats in het kader van de in maart 2015 opgestelde zogenoemde Retailagenda. Met dit plan wil minister Henk Kamp van Economische Zaken winkelgebieden aantrekkelijker maken en de leegstand terugdringen.

Oktober

De andere deelnemers aan de proef volgen de juridische strijd in Nieuwegein op de voet. Backhuijs wil binnenkort met de andere gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overleggen. In oktober moet er meer duidelijkheid zijn.

De voorzieningenrechter heeft de gemeente tot 10 oktober de tijd te geven om bezwaar te maken tegen de eerdere uitspraak. "Wij wachten eerst even 10 oktober af en dan gaan we daarna kijken wat we moeten doen", laat voorzitter Ron Andes van de SlijtersUnie in een reactie weten. "De rechter heeft uitspraak gedaan en die is gewoon bindend", benadrukt hij.

In een eerder kort geding tegen Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) trok de SlijtersUnie nog aan het kortste eind. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat VNG gemeenten niet hoeft op te roepen om de proef te staken.