Winkeliers hebben de huren die zij voor hun pand neertellen sinds 2008 met ruim 20 procent zien dalen. 

Op sommige locaties heeft een verdere huurverlaging geen zin, omdat ze voor de detailhandel onrendabel zijn geworden bij ieder niveau van de huur, zo schrijft het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag. Soms is overheidsingrijpen nodig.

In regio’s met structurele winkelleegstand kan de lokale overheid er bijvoorbeeld voor kiezen een onrendabel winkelgebied op te heffen. Hier kan een ander winkelgebied in de omgeving van profiteren.

Aan de rand van winkelgebieden is de leegstand het grootst. Dit komt doordat er vaak een duidelijk centrum te onderscheiden is. Iedere honderd meter afstand tot dit centrum drukt de rentabiliteit en de huren van winkels met 10 tot 15 procent. Ook neemt de leegstand toe met het groter worden van de afstand.

De huidige leegstand in Nederland bedraagt ruim 9 procent. Dat is fors, volgens het CPB, maar "niet buitengewoon hoog".

Wonen

Voor winkelpanden aan de rand van gebieden kan soms een nieuwe bestemming worden gevonden in de vorm van bijvoorbeeld wonen. Dit is vooral het geval in aantrekkelijke steden met een groeiende bevolking en hoge grond- en woningprijzen. 

Winkeleigenaren zoeken elkaar graag op omdat ze van elkaars bezoekers profiteren, maar leegstaande panden hebben juist een negatieve invloed op naastgelegen winkels. Volgens het CPB houden individuele pandeigenaren hier onvoldoende rekening mee. 

Gemeenten kunnen bijsturen door de clustering van winkels te bevorderen via bestemmingsplannen. Als het gaat om het opheffen van winkelgebieden kan het nodig zijn dat gemeenten hun beleid op elkaar afstemmen. De Rijksoverheid kan een rol spelen door verouderde regelgeving aan te pakken, aldus het planbureau.

Retailagenda

Het Rijk en de grote gemeenten hebben in 2015 de Retailagenda gelanceerd, een plan om gezamenlijk de winkelgebieden weer aantrekkelijker te maken. 

Winkeliers en verhuurders moeten volgens deze agenda afspraken maken over marktconforme huren. Daarnaast is met twaalf gemeenten een proef gestart die het voor ondernemers mogelijk maakt winkelfaciliteiten en dienstverlening in hun winkel te combineren. Hiervoor wordt de regelgeving versoepeld.