Het aantal bijstandsaanvragen door mkb-ondernemers blijft flink afnemen. Volgens het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) duidt dit erop dat het steeds beter gaat met het mkb.

IMK denkt dat er de komende maanden ook minder faillissementen te verwachten zijn.

In het eerste kwartaal zakte het aantal aanvragen op jaarbasis met zo'n 30 procent naar circa 1.750, aldus het IMK. Het gaat om aanvragen van zelfstandige ondernemers die in nood verkeren en bij gemeenten een beroep doen op bijstandsverlening in de vorm van krediet of een uitkering.

Volgens het IMK vormen de cijfers een goede voorspeller voor de faillissementsrapportages van een half jaar later. Voor heel 2016 rekent de organisatie, die voor gemeenten de levensvatbaarheid van kleinere bedrijven onderzoekt, op ongeveer zevenduizend aanvragen, tegen tienduizend vorig jaar.

Dalende trend

De eerste jaren na het begin van de crisis in 2008 verdrievoudigde het aantal bijstandsaanvragen door mkb'ers nog bijna. Maar sinds 2010 is sprake van een dalende trend. Vorig jaar dook het aantal aanvragen voor het eerst onder het niveau van voor de crisis.

"Vooral in het afgelopen kwartaal ging het snel beter met een uitzondering voor facilitaire dienstverleners. Daar zien we juist een groei in het aantal bijstandsaanvragen", stelt algemeen directeur Han Dieperink van IMK.

Vertrouwen

Dat de dalende lijn in 2016 aanhoudt komt volgens Dieperink niet alleen door het herstel van de economie, maar ook doordat ondernemers weer meer vertrouwen krijgen. Veel ondernemers die het moeilijk hebben, wachten nu met het vragen om hulp. De ondernemers wachten, omdat ze denken dat de markt ook voor hun bedrijf binnenkort zal aantrekken.

De bijstandsregeling voor zelfstandigen geldt sinds 2004 en is bedoeld voor ondernemers die tijdelijk niet over voldoende middelen beschikken. IMK stelt dat de regeling direct bijdraagt aan "continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen".