De Stichting Renteswapschadeclaim heeft bij kredietbeoordelaar Moody's gemeld dat de jaarrekening van Rabobank niet zou kloppen.

Dat maakt de stichting woensdag bekend.

Rabobank zou een krediet van ongeveer 10 miljard euro niet op de balans hebben gezet. Daarmee zou de bank zijn eigen solvabiliteit te rooskleurig hebben voorgesteld. De solvabiliteit is de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen. 

Het bedrag van 10 miljard euro bestaat uit kredieten aan mkb-ondernemers, die de negatieve waarde van hun renteswaps moesten dekken.

Renteswaps

Deze ondernemers hebben eerder naast een gewone lening een zogenoemde renteswap afgesloten, om zich in te dekken tegen rentestijgingen. Ze betalen daardoor een vaste rente. 

Maar omdat de rente op de markt in de afgelopen jaren juist erg is gedaald, betalen ondernemers eigenlijk relatief veel rente. De renteswap heeft daarmee een negatieve waarde gekregen en daarom willen veel ondernemers van de renteswap af.

Als een ondernemer eerder van de lening en de renteswap af wil, moet hij de negatieve waarde kunnen afkopen bij de bank. Daar zijn de kredieten van in totaal ongeveer 10 miljard euro voor bedoeld. 

Moody's

Moody's heeft aan de stichting laten weten dat de informatie is doorgegeven aan de eigen analisten. Dit kan ertoe leiden dat de kredietbeoordelaar zijn rating voor Rabobank zal aanpassen.

Renteswapschadeclaim heeft de kwestie ook bij kredietbeoordelaar S&P aangekaart. Dat kredietbureau heeft nog niet gereageerd.

Dagvaarding

Rabobank wordt op korte termijn gedagvaard door de Stichting Renteswapschadeclaim vanwege vermeende wanpraktijken bij de verkoop van financiële producten aan 450 kleine en middelgrote ondernemers.

Volgens de stichting heeft de bank financiële producten waarmee ingespeeld kan worden op wisselende rentestanden verkocht, terwijl medewerkers van Rabobank tegelijkertijd betrokken waren bij het manipuleren van het interbancaire rentetarief Euribor.

In november stelde de stichting nog een ultimatum aan de bank voor het met terugwerkende kracht ontbinden van de contracten, anders zou een dagvaarding de deur uitgaan.

Individuele klachten

Rabobank laat weten met de stichting in gesprek te zijn gegaan. De bank geeft echter de voorkeur aan een individuele aanpak van de klachten.

Rabobank verkocht naar eigen zeggen in totaal aan zo'n achtduizend zakelijke klanten een renteswap. Volgens een woordvoerster heeft de bank daarover nu 185 klachten in behandeling, waarvan er zeventien onder de rechter zijn. Recent is voor enkele tientallen gevallen al een oplossing gevonden.