Ondernemers uit het mkb die een geschil hebben met hun bank over rentederivaten, krijgen een nieuwe mogelijkheid om hun zaak te laten toetsen. 

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) opent op verzoek van de banken hiervoor volgende maand een tijdelijk loket.

Het nieuwe loket staat open voor kleinere mkb-bedrijven die voor een gang naar de rechter mogelijk een drempel ervaren, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) woensdag.

Banken hangen mogelijk massaclaims boven het hoofd voor de verkoop van de omstreden rentederivaten. Ze vinden echter dat de aansprakelijkheid van problemen per geval moet worden voorgelegd. En dat kan volgens hen goed bij het Kifid.

Het klachteninstituut behandelt alleen klachten waarvan de claim niet hoger is dan 1 miljoen euro. De uitspraken zijn bindend.

Bijdrage 

De banken dragen de kosten voor het loket. Wel wordt ondernemers een bijdrage van 500 euro gevraagd in de kosten voor de behandeling van het geschil en 1000 euro bij een hoger beroep. Als de ondernemer in het gelijk wordt gesteld krijgt hij deze kosten weer terug.

e problemen gaan over de verkoop van zogeheten renteswaps. Dat zijn financiële producten om de variabele rente op leningen 'vast te zetten'. Als de rente boven de afgesproken rentestand uitkomt, betaalt de bank het verschil aan het bedrijf terug. Maar omdat de rente nu heel laag is hebben veel van deze producten een negatieve waarde, waardoor ondernemers volgens claimstichtingen in financiële problemen komen.

Uit cijfers van toezichthouder AFM blijkt dat de banken ongeveer 17.000 rentederivaten hebben uitstaan bij mkb-bedrijven.

Ruimhartig 

MKB-Nederland reageert tevreden op de komst van het nieuwe loket. De ondernemersorganisatie dringt er daarbij opnieuw op aan dat de banken ruimhartig zijn in het bieden van oplossingen.

Volgens de NVB wordt inmiddels in nauw overleg met de AFM gewerkt aan een herbeoordeling van de lopende rentederivaten in het mkb. Dat proces zal komende zomer zijn afgerond. ,,Hierbij wordt bekeken of het product passend is voor de klant en of de dienstverlening en informatieverstrekking bij afsluiten van het derivaat juist zijn geweest'', aldus de bankenkoepel.