Familiebedrijven worden steeds zeldzamer. Slechts de helft van de bedrijfseigenaren die de onderneming van familie hebben overgenomen, verwacht deze ook weer aan een familielid over te dragen.

Dat blijkt woensdag uit onderzoek van Marktlink onder tweehonderd eigenaren van familiebedrijven.

De ondernemers zelf liggen hier niet wakker van: maar 16 procent stelt teleurgesteld te zijn als de eigen kinderen het bedrijf niet willen voortzetten.

"Van de 65-plussers verwacht slechts een kwart het bedrijf over te dragen aan een familielid. Het familiebedrijf dat van generatie op generatie wordt overgedragen, blijkt hiermee een romantisch idee dat steeds minder realistisch lijkt naarmate men ouder wordt", aldus Marktlink-partner Tom Beltman.

Verkoop

Bijna driekwart van de ondervraagden denkt na over de verkoop van het bedrijf. Een derde verwacht binnen vijf jaar te verkopen. Vier op de tien denkt dat dit niet vlekkeloos zal verlopen.

Ruim de helft heeft het idee dat hun bedrijf klaar is voor een overname. Als een overname door een familielid geen optie is, wordt de verkoop aan een andere onderneming het meest waarschijnlijk geacht.

Ook de verkoop aan een medewerker uit het bedrijf of aan een externe directeur, die zich inkoopt met eigen geld, worden als mogelijkheid genoemd.

Opbrengst

Voor de helft van de ondernemers is de verkoopopbrengst belangrijk voor het pensioen.

Ruim twee derde denkt een goed idee te hebben wat het bedrijf waard is, circa 8,8 maal de jaarwinst. In werkelijkheid wordt de meerderheid van MKB-bedrijven verkocht voor 4 tot 6 keer de jaarwinst.