Het kabinet wil betaalgedrag van gemeenten onderzoeken. Een betaalmonitor moet duidelijk maken of gemeenten hun eigen rekeningen op tijd betalen.

Dat kondigt minister Henk Kamp van Economische Zaken vrijdag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

"Tijdige betaling van rekeningen is van wezenlijke invloed op de financiële positie van ondernemingen. De overheid heeft op dit punt een voorbeeldfunctie te vervullen", meent Kamp.

Hoe lang de rijksoverheid doet over het betalen van de eigen rekeningen wordt al gemonitord. Maar iets dergelijks was er nog niet voor gemeenten.

Er wordt bij de meting uitgegaan van een wettelijke betaaltermijn van dertig dagen. In maart volgend jaar zullen de gegevens over 2014 gepresenteerd worden.

Blij

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland is blij met het onderzoek. De organisatie heeft meegewerkt aan het opzetten van de monitor. 

De ondernemersclub hield zelf ook al ranglijsten bij, naar aanleiding van "de vele klachten die wij van ondernemers ontvingen over het slechte betaalgedrag van lokale overheden".

Uit de meest recente peiling van MKB-Nederland blijkt dat vorig jaar 77,5 procent van de rekeningen van lokale overheden binnen een maand is betaald. Als een rekening niet op tijd wordt betaald, dan gaat het gemiddeld om een vertraging van acht dagen.

Teleurstellend

Voorzitter Michaël van Straalen noemt dat "nog altijd teleurstellend". "Juist van overheden mag je als ondernemer toch verwachten dat ze haar rekeningen op tijd betalen. Maar er zijn gemeenten die er een potje van maken, waar nog niet in de helft van de gevallen netjes binnen dertig dagen wordt betaald", zegt de voorman van MKB-Nederland.

Hij benadrukt dat gemeenten voor mkb'ers vaak belangrijke opdrachtgevers zijn. Toch zouden gemeenten vaak nog weinig oog hebben voor de betalingsproblemen die ondernemers krijgen doordat hun facturen niet op tijd worden betaald.

"Als gemeente of andere grote opdrachtgever kun je daarin echt een verschil maken. Zeker als je niet wacht tot dertig dagen, maar al veel eerder over de brug komt."

Streven

De rijksoverheid monitort al sinds 2009 hoe lang de overheid er zelf over doet om openstaande rekeningen te betalen. Het streven om ten minste 90 procent van de betalingen binnen dertig dagen te voldoen, is in de afgelopen drie boekjaren "ruimschoots gehaald". 

De rijksoverheid streeft overigens niet naar 100 procent, omdat rekeningen ook onvolledig of onjuist kunnen zijn. Soms is er ook onenigheid over de geleverde diensten of goederen. In dat geval zou het overschrijden van de betalingstermijn niet aan de overheid liggen.