Bedrijven en ondernemers worden de laatste jaren vaker afgeperst, maar doen hiervan uit angst vaak geen aangifte. Om deze praktijken aan te pakken moeten zij toch vaker en sneller naar de politie stappen.

Dat schrijft minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie dinsdag aan de Tweede Kamer.

Hij wil binnen de politie versterking regelen om deze specifieke criminaliteit tegen te gaan. Ondernemers wordt vooral geld afhandig gemaakt via cyberafpersing of protectieafpersing. 

Dat laatste gebeurt veelal in de horeca, waar ondernemers worden gedwongen geld te betalen aan criminele motorbendes om in ruil daarvoor bescherming te krijgen.

Andere ondernemers zijn geld kwijt aan criminelen die dreigen gehackte gegevens openbaar te maken. In andere gevallen dreigen ze gegevens of internetsites van ondernemers onbereikbaar te maken met cyber-aanvallen.

Leed

Volgens Opstelten lijdt het bedrijfsleven hierdoor veel financiële schade en is het persoonlijk leed voor slachtoffers groot. Bovendien neemt het risico toe dat de onder- en bovenwereld vermengd raken en dat is zeer onwenselijk, schrijft hij.

Uit een onderzoek blijkt dat er in Nederland jaarlijks gemiddeld 55 afpersingszaken bij de politie worden gemeld waarvan gemiddeld elf zaken voor de rechter komen.

Bekenden

Vaak zijn het bekenden die het bedrijf afpersen, zoals vroegere zakenrelaties, ex-klanten of ex-werknemers. In de meeste zaken die in de rechtszaal belanden, volgt een veroordeling. Opstelten dringt dan ook aan op een snelle aangifte, zodat de politie meer kan doen om bewijs te vergaren tijdens het afpersingsproces.

Slachtoffers zouden vaak geen aangifte doen omdat ze bang zijn voor wraak of imagoschade. De minister wijst erop dat één op de tien ondernemers zegt de afgelopen vijf jaar te zijn afgeperst en daarbij criminele dadergroepen noemt.

Maar deze groepen komen niet voor in de registraties van de politie. Opstelten gaat ervan uit dat het probleem dan ook veel groter is dan nu bekend.