Werknemers tussen de 45 en 54 jaar komen minder snel aan een baan na een faillissement van hun werkgever dan hun jongere collega’s tussen de 35 en 44 jaar.
 

Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau onder werknemers die in de periode 2000 tot 2009 hun baan verloren door bedrijfsfaillissementen.

Twee tot zes jaar na het ontslag blijft de kans om werk te vinden voor een oudere werknemer 3,5 procentpunt achter op die van een jongere werknemer.

Oudere werknemers die wel weer aan de slag gaan, hebben vaak te maken met een sterkere loondaling dan de jongere groep.

Hun loonverlies in 1 procentpunt groter. Dit komt onder andere door de langere baanduur voorafgaand aan het ontslag en een grotere gevoeligheid voor de lokale en sectorale arbeidsmarktomstandigheden.