De varkenssector luidt de noodklok over de zorgelijke financiële situatie in de varkenshouderij.

Het Platform Varkensketen (COV, NVV, LTO en Nevedi) wil daarover snel een gesprek met staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken, meldde landbouworganisatie LTO Nederland woensdag.

De organisaties vinden dat het kabinet en de Europese Unie de sector moeten helpen.

''De marktsituatie in de varkenshouderij is momenteel zeer zorgelijk. De inkomens in de varkenshouderij staan zwaar onder druk en diverse (gezins)bedrijven dreigen om te vallen'', schrijven de organisaties aan Dijksma.

Consumptie

Hulp kan volgens hen geboden worden door onder meer het stimuleren van de consumptie van varkensvlees. ''Wij dringen aan op extra financiële middelen voor promotiecampagnes en vleesvoorlichting'', aldus de gezamenlijke organisaties.

Ook wil het platform dat de varkenshouderij maximaal gebruik kan maken van compensatiemogelijkheden in verband met de Russische handelsboycot.

Een varkenshouder leed de afgelopen maanden naar schatting tot gemiddeld 20 euro per afgeleverd varken verlies. ''Voor een bedrijf met 2000 vleesvarkensplaatsen betekent dit een opbrengstenderving van 2400 euro per week en 120.000 euro op jaarbasis. Daarnaast zijn ook de prijzen van biggen dramatisch laag.''

Exportverbod

De Nederlandse varkenshouderij kampt al ruim acht maanden met een exportverbod voor varkensvlees naar Rusland vanwege varkenspest in Litouwen. ''Maar de handelsboycot die president Poetin deze zomer instelde heeft alle uitzicht op herstel van de prijzen weggeslagen'', aldus de organisaties.

­­­­­­­­