Het mkb vindt de regels voor de begeleiding van langdurig zieke werknemers te ingewikkeld. Hierdoor krijgen zij soms hoge boetes en lopen ze subsidies mis.

Dat blijkt donderdag uit onderzoek van GfK onder ruim duizend kleine ondernemingen.

Twee derde van de werkgevers denkt de verzuimregels voldoende te kennen. Als zij getest worden op hun kennis, blijkt echter dat geen van de ondervraagden deze volledig paraat heeft.

Geen enkele ondernemer kan de verplichte stappen benoemen die moeten worden doorlopen in een langdurig verzuimtraject. Juist in dat traject kan de werkgever missers maken die leiden tot boetes van het UWV. Die kunnen oplopen tot het jaarsalaris van de zieke werknemer.

Werkgevers die ervaring hebben met langdurig verzuim vinden de regels omslachtig en tijdrovend.

Wie een werknemer met een arbeidshandicap of een ziekte in dienst neemt, komt in aanmerking voor subsidie. Slechts tien procent van de kleine ondernemers is goed bekend met die regelingen, zo blijkt verder.

Acht tips om verzuim aan te pakken