Gemeenten doen niet genoeg om de economische schade van openbare werken voor ondernemers te beperken.

Dat meldt brancheorganisatie MKB-Nederland woensdag.

Volgens de organisatie zijn openbare werken noodzakelijk, maar lijden ondernemers "vaak onevenredig veel schade als gevolg van opengebroken straten en andere gemeentelijke werkzaamheden".

Daarom heeft de organisatie aanbevelingen voor gemeenten opgesteld. De aanbevelingen zijn ook bedoeld voor beheerders van nutsvoorzieningen zoals gasleidingen en het waternet.

Lokale overheden zouden "een hoop narigheid" kunnen wegnemen, door beter te communiceren en de juiste maatregelen te nemen, zo vindt MKB-Nederland.

Logisch

Zo vindt de organisatie het "niet meer dan logisch" dat ondernemers tijdens de werkzaamheden geen precariorechten hoeven te betalen. Bedrijven moeten normaal gesproken betalen als zij voorwerpen zoals luifels, plantenbakken en uithangborden onder, op of boven gemeentegrond gebruiken.

Daarnaast zouden ondernemers een reële vergoeding moeten krijgen, omdat de huidige regelingen vaak niet toereikend zouden zijn. MKB-Nederland is daarover in gesprek met onder meer gemeenten en provincies.

Schade

Uit eerder onderzoek van de organisatie zou zijn gebleken dat de helft van de ondernemers omzetdalingen heeft door openbare werken. Gemiddeld lijden zij volgens MKB-Nederland zo'n 100.000 euro schade. In sommige gevallen kan de schade oplopen tot 2,5 miljoen euro.

Ook zouden gemeenten in 40 procent van de gevallen geen maatregelen nemen om de hinder te verminderen. Ondernemers ergeren zich vooral aan de gebrekkige informatie over de werkzaamheden. 

Informatie

In maar 10 procent van de gevallen zouden lokale overheden actief informatie verstrekken over alle fasen van de werkzaamheden. 

Gemeenten proberen de overlast op heel verschillende manieren te beperken. Zo stellen gemeenten bereikbaarheidsplannen in, verharden ze tijdelijke toegangswegen, stellen ze contactpersonen aan of realiseren ze een alternatieve parkeerplaats.