Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn voor het eerst in drie jaar weer optimistisch over de economie en het klimaat voor bedrijven. 

De mkb'ers putten hun hoop vooral uit het economisch herstel van Nederland en de rest van de wereld, zo meldt ING op basis van een onderzoek. 

De index van de bank die het sentiment van ondernemers meet, steeg de afgelopen maanden naar een stand van 105 punten. Dat is sinds 2011 al niet meer was voorgekomen.

Het is een flinke verbetering ten opzichte van een aantal maanden geleden, toen de graadmeter nog ruim onder de grens van honderd punten vertoefde.

Het optimisme vertaalt zich volgens de bank echter niet direct in hogere omzetren en meer werkgelegenheid. 

Profiteren

Middelgrote bedrijven in de industrie en groothandel zijn verhoudingsgewijs het meest positief over het ondernemingsklimaat.

"Dat zijn de sectoren die altijd het eerst profiteren van de aantrekkende economie", zo stelt ING-econome Katinka Jongkind in de krant. "Het kleinbedrijf volgt daarna pas."

Pessimisme

Bij bedrijven in de horeca, zorg en het onderwijs overheerst daarentegen nog altijd enig pessimisme. Vooral onderwijs en zorg worden momenteel hard getroffen door bezuinigingen en hervormingen.

De horeca lijkt daarentegen de weg naar boven enigszins te hebben gevonden. De optimistische bedrijven zijn vooral positiever in hun verwachtingen over de komende twaalf maanden.