Het niet of te laat betalen van rekeningen is voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) een van de belangrijkste oorzaken van een faillissement, maar bedrijven beschermen zich hier onvoldoende tegen.

Dat is de uitkomst van een onderzoek onder ruim duizend mkb'ers in opdracht van het Verbond van Verzekeraars.

Wanbetaling is na een dalende of wegvallende vraag en verkeerd management de belangrijkste oorzaak voor een faillissement. 

Minder dan een derde van de ondervraagden zegt kredietinformatie in te winnen over hun afnemers en nog geen tien procent is verzekerd tegen schade als gevolg van wanbetaling.

Kenniskloof

Het Verbond spreekt van een "kenniskloof". Zo zijn volgens het onderzoek veel ondernemers (68 procent) er van op de hoogte dat een kredietverzekering  het risico van wanbetaling dekt, maar minder dan de helft weet dat ook incassoservice en kredietinformatie over afnemers hierbij inbegrepen is.

Ruim driekwart van de ondernemers had het afgelopen jaar te maken met wanbetaling. Daarvan gaf 93 procent aan dat rekeningen te laat werden betaald en in 61 procent van de gevallen gebeurde dit helemaal niet. 

De ondervraagden uit het onderzoek houden zich bezig met financiën en verzekeringen.