Ondernemers waarmee een betalingsregeling getroffen is, staken hun betalingsverplichtingen eerder dan een jaar geleden het geval was.

Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van Verkoopjevordering.nl naar 1.575 betalingsregelingen. Het online platform bestudeert sinds 2011 betalingsgedrag van ondernemingen.

In 2014 stopten bedrijven gemiddeld na vier termijnen met hun betalingsverplichtingen, in 2013 was dit nog na zes termijnen. 

Redenen om het afbetalen voortijdig te staken, zijn minder werk, niet-betalende eigen klanten en (dreigend) faillissement.

Het aandeel bedrijven dat een betalingsregeling in zijn geheel aan zijn laars lapte, steeg van 18 procent in 2013 naar 23 procent dit jaar.

Het gemiddelde bedrag waarvoor een betalingsregeling werd getroffen is sinds 2011 gedaald van 4.620 euro naar 3.954 euro.

Ten aanzien van de kwaliteit en volledigheid van de overeengekomen regelingen is volgens het platform wel een verbetering zichtbaar ten opzichte van voorgaande jaren. Zo nemen bedrijven vaker in de regeling op, dat bij het niet nakomen ervan aanspraak gemaakt wordt op de wettelijke rente en buitenrechtelijke incassokosten.