Bijna 70 procent van de afname van de regeldruk in deze kabinetsperiode komt ten goede aan het mkb.

Dat blijkt uit de voorgangsrapportage regeldruk die minister Henk Kamp van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de eerste helft van 2014 is de totale regeldruk met zo’n 100 miljoen euro teruggebracht, zo heeft het ministerie becijferd. Ongeveer drie kwart daarvan is te danken aan een nieuwe standaard, XBRL, om gegevens bij de Belastingdienst aan te leveren.

Een voorbeeld van een maatregel waarvan vooral het mkb profiteert is de vereenvoudiging van de 'risico-inventarisatie- en evaluatie' (RI&E). De RI&E brengt de veiligheids- en gezondheidsrisico binnen een bedrijf in kaart.

Een ander voorbeeld is de vervanging van een groot aantal vergunningplichten door algemene regels.

Zzp'ers

Hoewel de maatregelen niet specifiek zijn gericht op zzp’ers, pikken zij ook een graantje mee van sommige regeldrukreducties.

Zo profiteren zzp'ers van de afschaffing van de heffingen voor de Kamer van Koophandel en de beoogde afschaffing van de product- en bedrijfschappen. Ook de fiscale acceptatie van systemen die privékilometers in zakelijke voertuigen elektronisch bijhouden komt de zzp'er ten goede.

Het kabinet is daarnaast bezig met een aantal acties die specifiek gericht zijn op zzp'ers en kleine ondernemers, zoals de realisatie van een aparte ingang voor zzp'ers op ondernemersplein.nl.

Bovendien gaat Nederland een nieuwe EU-richtlijn hanteren op het gebied van jaarrekeningenrecht, waarin kleine ondernemingen verschillende vrijstellingen krijgen. De nieuwe VAR-webmodule, die op 1 januari 2015 van start gaat, moet zzp’ers daarnaast een structurele verlichting van de administratieve lasten opleveren.

Gas bij

Volgens MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen verloopt de vermindering van de regeldruk te traag. "Er moet echt flink gas bij wil het kabinet zijn eigen doelstelling, 2,5 miljard euro minder regeldruk in 2017, gaan halen", aldus Van Straalen in een reactie.

MKB-Nederland en VNO-NCW steunen de 'maatwerkaanpak' van het kabinet, waarmee de regeldrukvermindering wordt toegespitst op de verschillende sectoren.

Wel maken ze zich zorgen over de voortgang. "De maatwerkaanpak heeft nog niet geleid tot veel concrete maatregelen voor ondernemers", aldus Van Straalen. Het kabinet moet bovendien ook oog houden voor regeldruk in branches die niet onder de maatwerkaanpak vallen, vindt hij.

'Kleine ondernemer zucht onder regeldruk' | Werkgevers noemen regeldruk 'alarmerend'