Middelgrote infrabedrijven hebben vorig jaar aanzienlijk meer infrastructurele opdrachten binnengehaald. Kleine ondernemers grepen er juist vaker naast.

Dat blijkt woensdag uit een rapport in opdracht van brancheorganisatie MKB INFRA. Onderzoeksbureau USP onderzocht de effecten van de nieuwe Aanbestedingswet.

Het ging om opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw. Het omzetaandeel van lokale aannemers (13 procent) en regionale aannemers (16 procent) is in het afgelopen jaar gegroeid. Dat ging ten koste van aannemers die landelijk actief zijn.

Met name in grotere gemeenten zijn er relatief meer opdrachten door middelgrote bedrijven gewonnen.

Hogere eisen

Veel van deze grote gemeenten hebben de drempelbedragen bij onderhandse aanbestedingen verhoogd, waardoor de opdrachten groter en de eisen hoger werden. Vooral aannemers met een omzet van boven de 5 miljoen euro konden daarvan profiteren.

Tegelijkertijd werden kleinere bedrijven juist vaker uitgesloten. Deze aannemers kwamen door de hogere eisen niet meer in aanmerking.

Ruim twee derde van de opdrachtnemers geeft aan aanbestedingen tegen te komen die ze wel hadden kunnen uitvoeren, maar waar ze niet aan mee mochten doen. In 2013 merkte slechts 57 procent dat.

Disproportionele eisen

Vooral bij gemeenten (53 procent) zien ondernemers naar eigen zeggen disproportionele eisen.

Opdrachtnemers die een EMVI-offertje mochten schrijven, waren daar meer tijd aan kwijt dan voor de invoering van de nieuwe wet. Ondernemers waren in totaal dan ook ruim een derde meer kwijt aan offertekosten.

Prijs

Het aantal aanbestedingen via EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) is gestegen. Hoewel prijs belangrijk wordt gevonden, waren er minder opdrachtgevers die de opdrachten voor de laagste prijs hebben gegund. Dat aantal daalde van 36 procent in 2013 naar 27 procent dit jaar.

Maar als het om eenvoudig repetitief werk gaat, geeft ruim 80 procent van de opdrachtgevers toch de voorkeur aan de laagste prijs. 

Positiever

Opdrachtgevers waren over het algemeen een stuk positiever over de nieuwe Aanbestedingswet dan de opdrachtnemers.

Zo vindt 30 procent van de opdrachtgevers dat de concurrentie nu eerlijker is, tegenover maar 19 procent van de opdrachtnemers.

In het onderzoek is gevraagd naar hoe de situatie is veranderd tijdens de afgelopen twaalf maanden.

Nieuwe wet

De nieuwe Aanbestedingswet is in 1 april 2013 ingegaan. Daarin is onder meer vastgelegd dat ondernemers zelf een verklaring kunnen invullen waarin ze aangeven aan de gestelde eisen te voldoen.

De aangepaste wet moest met name de kansen voor kleine ondernemers op een opdracht vergroten.