Gemeenten en provincies moeten investeren in de flexibiliteit van kansrijke winkelgebieden en zorgen voor de herbestemming van kansarme locaties.

Dat stelt ING maandag in een rapport. Volgens de economen moeten overheden heldere keuzes maken en staan tegengestelde belangen vooruitgang in de weg.  

Nederlandse winkelgebieden staan onder druk. De leegstand is hoog en neemt toe door bevolkingskrimp.

Volgens het rapport doen gemeenten en provincies er goed aan samen met marktpartijen in kansrijke gebieden te investeren, panden beschikbaar te stellen voor innovatieve concepten en van kerngebieden een zone met weinig regels en snelle procedures te maken.

Daarnaast moeten ondernemers gezamenlijk verantwoordelijk gemaakt worden voor het beheer van het winkelgebied en zouden kansarme locaties een herbestemming moeten krijgen.

"Het winkelgebied is van ons allemaal en daarom is iedereen zo betrokken, maar juist de decentrale overheid kan bij het vormgeven van het winkelgebied van 2025 het verschil maken", aldus ING.

'Parkeerruimte helpt winkelier niet' | Vijfstappenplan voor succesvolle winkel