De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept banken op met een oplossing te komen, als mkb-bedrijven in de problemen komen door onzorgvuldig door de bank verstrekte rentederivaten.

Rentederivaten zijn beleggingsproducten die bij het afsluiten van een lening vaak gebruikt worden om de risico's van een stijging van de rente af te dekken. Volgens de AFM hebben banken bij het verstrekken van deze producten vaak een te gunstig beeld gegeven van de risico's.

Sommige bedrijven komen hierdoor nu in de problemen.

''In gevallen dat dienstverlening in het verleden niet-passend of onzorgvuldig is geweest verwacht de AFM van banken dat zij oplossingen bieden'', stelt de toezichthouder woensdag in een verklaring.

Banken laten in een reactie weten dat zij zich zo veel mogelijk zullen inzetten om zorgen bij ondernemers weg te nemen. "Een klant die reden heeft om te twijfelen of de dienstverlening passend is geweest, moet contact op nemen met zijn bank'', zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Miljoen ondernemers

De NVB wijst er verder op dat slechts een beperkt deel van de ruim 1 miljoen ondernemers uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) gebruikmaakt van derivaten.

Banken hebben in totaal ongeveer 17.000 rentederivaten uitstaan bij zogenoemde niet-professionele of kleine mkb-ondernemingen, blijkt uit gegevens van de AFM. De derivaten, die betrekking hebben op circa 26 miljard euro aan financieringen, hadden in april een negatieve waarde van 2,7 miljard euro.

Uit een inventarisatie van de NVB blijkt verder dat er op dit moment minder dan 130 klachten in behandeling zijn over financieringen van ondernemers die ook een rentederivaat hebben. Hiervan zijn er 20 voorgelegd aan de rechter.

MKB-Nederland

Belangenorganisatie MKB-Nederland laat weten bezorgd te zijn over ondernemers die rentederivaten met een negatieve waarde hebben. Maar de organisatie vindt niet dat er speciale wet- en regelgeving nodig is om dit probleem op te lossen.

"Ook al zijn de problemen in omvang beperkt, de banken moeten met een ondernemer die in de knel komt als gevolg van een afgesloten rentederivaat aan een snelle oplossing werken", laat MKB-voorzitter Michaël van Straalen in een reactie weten.