Het geld dat dertien Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars vrijmaken via de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) moet verlichting brengen in de kapitaalverschaffing aan het mkb.

Bij de bekendmaking van het fonds donderdag bleek dat de verzekeraars en fondsen, waaronder ABP, Achmea, Aegon, en SNS Reaal, bereid zijn miljarden te investeren in onder meer mkb'ers en infrastructuur- en milieuprojecten.

En daar moet vooral het mkb van profiteren, omdat de kapitaalverschaffing aan deze groep door de institutionele beleggers de laatste jaren achter bleef, zo bleek eerder uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (NVP).

"Onder meer de Nederlandse pensioenfondsen hebben extreem weinig belegd in participatiemaatschappijen, terwijl daar toch goede kansen op rendement liggen", aldus de NVP. “Pensioenfondsen droegen voor 6 procent bij aan het geworven kapitaal in 2013, voor banken was dat zelfs maar 3 procent.”

Dat bleek vandaag bovendien nog eens uit het rapport ‘Mkb in beeld’, een initiatief dat kennis verzamelt over de samenwerking tussen met banken, pensioenfondsen, verzekeraars en het bedrijfsleven en dat is medegefinancierd door het ministerie van Economische Zaken.

“Het verschil tussen financieringsvraag en financieringsaanbod wordt de komende jaren geraamd op een financieringstekort van enkele miljarden euro's per jaar”, stelt het rapport.

Kwetsbaar

NII moet uitkomst bieden, met name voor de kwetsbare groep groeibedrijven die geld nodig hebben om te kunnen groeien. Daarvoor werd begin dit jaar al het Dutch Venture Initiative (DVI) in het leven geroepen, een fonds van de Nederlandse staat en de Europese Unie van 150 miljoen euro.

Dit fonds is echter aan het einde van dit jaar op. Volgens de NVP is dan ook meer geld nodig. “We verwachten dat het NII uitkomst gaat bieden”, zegt de NVP. “Het mkb komt nu eindelijk op het netvlies van pensioenfondsen en verzekeraars.”

Op dit  moment zijn er echter alleen ‘enkele miljarden’ toegezegd voor het NII als geheel. Hoe groot dat bedrag precies is en welk deel er voor het mkb is gereserveerd is nog onduidelijk.

Dit moet u weten over de Nationale Investeringsinstelling | Markt 'essentieel' voor windmolendoelen | 'Mkb rendabel genoeg om in te investeren'