Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben bezwaren tegen plannen van het kabinet om familiebedrijven zwaarder te belasten.

De organisaties zien het voornemen van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën niet zitten. Zij zeggen ''verbijsterd'' te zijn over de "proefballon" van de bewindsman.

Wiebes overweegt bestaande vrijstellingen voor erfgenamen van familiebedrijven te beperken. Dat schreef hij vorige week aan de Kamer. De erfgenamen zouden dan fors meer belasting moeten betalen.

Volgens de huidige regeling is 1 miljoen euro van erfbelasting volledig vrijgesteld. Over het bedrag daarboven wordt voor een deel belasting geheven; 83 procent van dat bedrag wordt niet belast. Over de rest wordt een belasting van 20 procent geheven. 

Wiebes wil kijken of hij het vrijgestelde percentage kan verlagen of dat er een betalingsregeling bedacht kan worden. Volgens de staatssecretaris blijkt dat in 70 procent van de gevallen de erfgenamen de volledige erfbelasting, dus zonder vrijstelling, uit de nalatenschap hadden kunnen betalen. 

Bedreiging

Volgens de werkgeverorganisaties is het plan van Wiebes "een regelrechte bedreiging voor de continuïteit van deze bedrijven". "Een belastingschuld bij overgang van het bedrijf naar een nieuwe generatie zou familiebedrijven op een ernstig concurrentienadeel zetten", laten de organisaties weten.

Door de extra erfbelasting zouden familiebedrijven minder hard kunnen groeien. Er is namelijk minder geld om te investeren. 

Twee monden

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland vindt dat het kabinet met twee monden spreekt. "Het kabinet stelt dat familiebedrijven de ruggengraat van de Nederlandse economie zijn. Tegelijkertijd wil het kabinet de lasten van juist deze bedrijven verhogen. Dat is niet te rijmen."

Ook Wiebes' eigen partij de VVD is kritisch over het plan. Tweede Kamerlid Helma Neppérus liet woensdag weten dat zij "niet zit te wachten" op deze maatregel. "Ondernemers vormen de ruggengraat van de economie."

De VVD wil dat het hele belastingstelsel wordt herzien, onderstreept Neppérus. Dat moet per saldo leiden tot een lastenverlaging voor zowel bedrijven als burgers.