Het topsectorenbeleid is te veel gericht op bedrijven die nu al sterk zijn en er is te weinig oog voor nieuwe bedrijven.

Dit zegt Barbara Baarsma, directeur van onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar aan de economische faculteit van de UvA, vrijdag tijdens het congres Grip op je Vermogen.

"Het is een feestje voor grote bedrijven", zo citeert Baarsma geluiden uit de mkb-sector. Zij vindt dat het niet de taak is van de overheid om deze keuze te maken.

"De overheid kan helemaal niet voorspellen waar we over tien jaar goed in moeten zijn. De sectoren die nu succesvol zijn, hoeven dat over tien jaar niet meer te zijn."

Algemener beleid

De hoogleraar pleit voor een meer algemener beleid om ondernemerschap te bevorderen. "Het subsidiëren van de verliezers is ook geen optie. Omdat niemand weet wie de nieuwe kampioenen zijn, moet er generiek beleid worden gevoerd dat ondernemen stimuleert."

Het topsectorenbeleid van de overheid behelst het investeren in negen branches waarvan de overheid verwacht dat ze een belangrijke rol gaan spelen in de toekomstige economie van Nederland. Onder andere de logistiek, hightech en de energiesector vallen hieronder.