Een kwart van het midden en -kleinbedrijf heeft moeite met het vinden van personeel.

Dit blijkt uit een enquête van ReedBusiness/MarketResponse onder 518 hr-werknemers in opdracht van Randstad.

Belangrijkste reden dat er geen geschikte werknemers worden gevonden is het gebrek aan werkervaring bij sollicitanten.

Verder worden het ontbreken van een juiste instelling of passende opleiding genoemd als redenen waardoor vacatures onvervuld blijven.

Volgens Randstad is er sprake van een mismatch. Vooral jonge en oudere werknemers zouden hierdoor niet aan het werk komen.

Crisis

“Jongeren ontberen nog de gevraagde werkervaring, maar vaak dus ook de juiste opleiding. Ouderen werken vaak zo lang bij een werkgever, dat de overstap naar een andere werkgever moeilijk te maken is”, aldus Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt bij Randstad.

In dezelfde enquête geeft iets meer dan de helft van de hr-werknemers aan dat het bedrijf de gevolgen van de crisis merkt. Voorbeelden hiervan zijn verslechterde financiële resultaten en concurrentiepositie, en sterke afname van het personeelsbestand