De uitbreiding van het vaderschapsverlof met drie dagen onbetaald verlof is niet nodig.

Dat zegt MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen dinsdag tijdens een discussie met minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  Lodewijk Asscher op de Week van de Ondernemer.

"Mkb-ondernemers zijn zeer betrokken bij hun medewerkers, dat is hun kapitaal. Als iemand binnen een bedrijf vader wordt en verlof wil, wordt dat gewoon geregeld. Wetgeving en regelgeving zijn helemaal niet nodig", aldus Van Straalen. "Al die regels stapelen zich alleen maar op zo."

Van Straalen gaat met zijn kritiek in tegen minister Lodewijk Asscher, die vindt dat het officieel regelen van een langer vaderschapsverlof voor een gelijk speelveld zorgt. "Het hoort bij het moderniseren van de regels. Je moet bij de tijd blijven. In de jaren ‘50 werden vrouwen ontslagen als ze in het huwelijk traden", aldus Asscher.

Vaders hebben nu recht op twee dagen onbetaald verlof na de geboorte van hun kind. In veel andere landen is dat veel meer.

In het verlengde van de discussie over vaderschapsverlof gaat Van Straalen in op lastendruk. "Ook moet de overheid oog hebben voor de mkb’er in de volle breedte. Bij de mkb-agenda hoort de juiste wetgeving, evenwichtige regeldruk en verlichting van lastendruk."

55-plussers

Van Straalen roept de zaal vol ondernemers bovendien op zich in te zetten voor een arbeidsmarkt die soepel functioneert. Daarbij hoort ook het aannemen van 55-plussers, een beleid waar ook Asscher zich hard voor maakt.

"We hebben straks alles en iedereen nodig, er zal weer hheel veel behoefte weer komen aan extra personeel. Wel moeten we daarbij attent zijn op vooroordelen, erover praten met elkaar", aldus Van Straalen. "Weg met vooroordelen, kijk goed naar deze groep mensen, ook die verdienen een plekje op de arbeidsmarkt."

Asscher sluit zich daarbij aan. "Er wordt gedacht dat oudere werknemers vaker ziek zijn of minder flexibel, dat is niet waar. Bedrijven missen een kans door onervaren werknemers aan te nemen."

"Er lopen mensen rond met enorme vakbekwaamheid die staan te springen om aan het werk te gaan. Vooroordelen verdwijnen vaak als sneeuw voor de zon. Er zijn allerlei faciliteiten beschikbaar, maar vaak niet bekend", aldus Asscher.

'55-plusser biedt werkgever voordelen' | 'Regeldruk kleine ondernemers amper gedaald'

Eerste dag Week van de Ondernemer in quotes

NUzakelijk doet als mediapartner uitgebreid verslag van de Week van de Ondernemer