Platform Fundyd introduceert een nieuwe vorm van crowdfunding, die minder risicovol voor investeerders zou zijn.

Mkb-bedrijven die op deze manier geld willen ophalen, moeten potentiële investeerders waar mogelijk een onderpand aanbieden. De ondernemers kunnen bijvoorbeeld hun voorraden, vastgoed, machines of bedrijfsauto's aanbieden als zij in betalingsproblemen komen. 

Ook kunnen ze hun debiteuren verpanden. In dat geval kunnen geldschieters aanspraak maken op openstaande schulden van klanten van de ondernemer. Als een bedrijf in de problemen komt, kan de 'crowd' indien mogelijk zijn geld naar rato terugkrijgen.

Fundyd behandelt nu een leningaanvraag van 100.000 euro, terwijl daar 150.000 euro aan boekwaarde tegenover zou staan. Dit bedrijf biedt debiteuren, voorraden en bedrijfsauto's aan als onderpand. Ook is er een omzetgerelateerde bonus in het vooruitzicht gesteld. 

Interessant

"Geld uitlenen aan het mkb tegen een rendement van 7 procent of 8 procent per jaar wordt pas echt interessant, als je als investeerder terug kunt vallen op bepaalde zekerheden", zegt mede-initiatiefnemer Peter Rozema. 

Het platform probeert naar eigen zeggen van crowdfunding "een serieuze beleggingsvorm" te maken, waarbij het risico en het rendement meer in balans zijn. 

Fundyd is een crowdfundingplatform dat investeerders en ondernemers aan elkaar koppelt. Het platform heeft toestemming van de Autoriteit Financiële Markten om te bemiddelen in opvordbare gelden. Leningen zijn een voorbeeld van opvordbare gelden.