Crowdfunding wordt nog relatief weinig gebruikt door mkb-bedrijven. Financieringsalternatieven zoals leasing zijn veel populairder.

Dit blijkt uit een enquête van ING onder elfhonderd mkb-ondernemers.

Ongeveer 61 procent van de mkb-ondernemingen zegt gebruik te maken van leasing. Een fors kleiner percentage, 17 procent, van alle kleinere bedrijven (minder dan 50 werknemers) doet aan leasing.

Hoewel crowdfunding relatief fors minder gebruikt wordt, benadrukt een kwart van de mkb-ondernemers dat crowdfunding een serieus alternatief kan zijn voor de eigen financiering. Eigen middelen en bankkrediet blijven de populairste vormen van het financieren van investeringen.

Middelgrote ondernemers worden positiever over de verwachte investeringen. Zo verwacht 40 procent van de ondernemers in het middenbedrijf de komende twee jaar meer te investeren. In het kleinbedrijf is er daarentegen ook de komende twee jaar nog altijd sprake van een lage investeringsbereidheid.