De ruim een miljoen ondernemers die in 2012 winstaangifte hebben gedaan, waren gezamenlijk goed voor 5,12 miljard euro aan ondernemersaftrek.

Met 5,07 miljard euro kwam vrijwel het gehele bedrag voor rekening van de zelfstandigenaftrek, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag. Andere aftrekposten de onder de ondernemersaftrek vallen, zijn bijvoorbeeld de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de stakingsaftrek.

Aangevuld met de mkb-winstvrijstelling, die uitkwam op 2,46 miljard euro, bedroeg de belastbare winst van ondernemers nog maar 70 procent van de totale winst. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst na ondernemersaftrek.

Bijna 70 procent van alle ondernemers die in 2012 een winstaangifte hebben gedaan, kon gebruikmaken van de beschikbare ondernemersaftrek. Bijna vijf procent had een negatieve winst, terwijl een kwart niet aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldeed.

Jonge ondernemers

Jongste ondernemers profiteren relatief het meest van ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Dit komt enerzijds doordat zij aanmerkelijk minder winst boeken dan oudere ondernemers, daarnaast komen zij vaker in aanmerking voor startersaftrek.

De jongste ondernemers, tot 25 jaar, konden zo hun belastbare winst ruim halveren in 2012. In de leeftijdscategorie 25- tot 34-jarigen verminderde de belastbare winst met een derde deel. Ondernemers van 65 jaar en ouder behaalden slechts een voordeel van een kwart.

Daar staat tegenover dat van de ondernemers jonger dan 25 jaar een relatief grote groep, 45 procent, niet in aanmerking komt ondernemersaftrek. Bij 65-plussers ligt dat percentage op 37 procent.