Bijna 60 procent van de zzp'ers vindt dat opdrachtgevers te weinig rekening houden met de bedrijfscultuur wanneer ze iemand inhuren.

Bijna de helft stelt dat zo'n moeilijke combinatie leidt tot slechtere werkprestaties. Verder zegt twee derde van de zzp'ers dat de omschrijving van hun opdracht niet altijd aansluit op de werkelijkheid.

Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van interim-bureau FastFlex onder 617 zzp'ers.

Ruim een kwart van de ondervraagden denkt dat de problemen ontstaan doordat personeelsafdelingen te weinig betrokken zijn bij de externe inhuur. Vaak worden de taken uitgevoerd door inkoopmedewerkers, in plaats van door de personeelsafdeling.

Minder aandacht

Inkoopmedewerkers richten zich meestal meer op het uurtarief en de noodzakelijke vaardigheden. Daardoor is er bij de inhuur minder aandacht voor bijvoorbeeld de taakomschrijving en de sociale vaardigheden die de zzp'er moet hebben.

Soms krijgt dan niet altijd de juiste persoon de juiste klus. Volgens FastFlex is het daarom noodzakelijk dat de inkoopmedewerkers beter samenwerken met de personeelsafdeling.

"Zij hebben goed zicht op wat voor soort medewerkers, met welke expertise en ervaringen, nodig zijn bij welke opdracht", zegt Jeroen Groothoff van FastFlex.