'Overheid doet te weinig aan tekort aan technici'

De overheid doet te weinig aan het tekort aan technici in Nederland.

Dat vinden bedrijven in de maakindustrie volgens een enquête van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) in samenwerking met FME en VNO-NCW.

80 procent van de ondervraagde bedrijven vindt dat de overheid meer moet doen voor goed opgeleid vakpersoneel.

De belangrijkste punten daarbij zijn het verbeteren van het imago van de maakindustrie en het meer beroepsgericht maken van het bèta-onderwijs. Een op de drie ondervraagden is van mening dat het huidige beroepsonderwijs slecht aansluit op de praktijk van het eigen bedrijf.

Studenten

78 procent van de ondernemers vindt dat studenten meer in bedrijven moeten worden ingezet. Bijna de helft ziet in duale opleidingstrajecten een goede oplossing.

Ondernemers zijn ook ontevreden over de mate waarin zij in het buitenland worden ondersteund bij hun marketingactiviteiten. Bijna 80 procent van de ondervraagden vindt 'Holland Branding’ - de promotie van Nederlandse producten in het buitenland - belangrijk. Een op de tien bedrijven heeft last van de recente bezuinigingen op exportsubsidies en -programma’s, zoals CPA en prepare2start.

Andere verbeterpunten zijn de infrastructuur en het innovatieklimaat. Daarnaast laat de kennisoverdracht tussen bedrijven in het mkb onderling te wensen over.

De meerderheid van de bedrijven is wel te spreken over het Nederlandse vestigingsklimaat. 51 procent is tevreden, een derde vindt het vestigingsklimaat 'goed' tot 'zeer goed'.

Lees meer over:
Tip de redactie