In sommige gevallen kunnen ondernemers na jaren alsnog hun openstaande rekeningen innen. Dat is soms mogelijk als onderzoek onder veroordeelde wanbetalers nieuwe inkomstenbronnen aan het licht brengt.

Samenwerkende gerechtsdeurwaarders, incasso-advocaten en rechercheurs hebben het afgelopen jaar 1.190 oude, civiele vonnissen die als oninbaar werden gezien, opnieuw bestudeerd. 

Een klein deel daarvan, 14 procent, kon worden heropend vanwege het vinden van nieuwe inkomstenbronnen en incassomogelijkheden bij de veroordeelde partijen. Dat laat online platform en initiatiefnemer Verkoopjevordering.nl weten aan NUzakelijk.nl.

Het gaat om rechterlijke uitspraken over financiële geschillen waaraan na vijf jaar nog steeds geen gevolg was gegeven door de veroordeelde partij.

Uiteindelijk kon bij 38 procent van de heropende dossiers de schuldeiser alsnog zijn geld binnenhalen. De oudste vordering waarbij alsnog betaling plaatsvond, betrof een 18 jaar oud vonnis. 

Het ging bij de vonnissen zowel om bedrijven als particulieren. Van de schuldeisers was 80 procent ondernemer, van de wanbetalers 70 procent.

Niet nageleefd

Aanleiding voor het initiatief vormden onderzoeken van de Erasmus Universiteit en het Ministerie van Justitie, waaruit bleek dat bijna een derde van de rechterlijke uitspraken niet wordt nageleefd.

Verkoopjevordering kondigde het initiatief in 2011 aan. Tijdens een eerdere proef met oude vorderingen heeft het onderzoek in 27 procent van de gevallen geleid tot het vinden van nieuwe inkomstbronnen bij de debiteur, zo liet het platform toen weten.

De voornaamste reden dat een openstaande rekening niet wordt uitbetaald, is het faillissement van de debiteur (42 procent). In een kwart van de gevallen gaat het om debiteuren die in de schuldsanering terechtkomen. Ook het verwijderen van bezittingen op eigen naam en verhuizen naar het buitenland vormen redenen.