Ongeveer 1 procent van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft buitenlandse investeringen.

Dat bericht onderzoeksbureau Panteia/EIM donderdag. In 2010, het meest recente jaar waar de onderzoekers gegevens over hebben, hadden 12.000 Nederlandse mkb-bedrijven investeringen over de grens. Over investeringen in het buitenland van Nederlandse mkb'ers was volgens de onderzoekers tot nu toe weinig bekend.

Samen hadden de mkb-investeringen een waarde van 13 miljard euro. Het Nederlandse bedrijfsleven als geheel beschikte in 2010 over 694 miljard euro aan buitenlandse investeringen.

Een kwart van de mkb-bedrijven die geld investeren in het buitenland is afkomstig uit de zakelijke dienstverlening, ruim 20 procent uit de groothandel en 15 procent uit de industrie.

Landbouw

Het grootste deel van de investeringswaarde (43 procent) is echter afkomstig van mkb-bedrijven in de sector landbouw, bosbouw en visserij, gevolgd door de groothandel (15 procent) en transport (13 procent).

Als het gaat om de waarde van investeringen in het buitenland door het totale Nederlandse bedrijfsleven, inclusief de grote bedrijven, heeft de industrie een groter aandeel (51 procent).

Het overgrote deel van de mkb'ers investeert een relatief klein bedrag buiten Nederland; voor 87 procent van de bedrijven ging het om maximaal een half miljoen euro.

Groter

De onderzoekers merken op dat mkb-bedrijven met investeringen in het buitenland gemiddeld groter zijn dan mkb-bedrijven die niet in het buitenland investeren, en dat de internationaal actieve mkb'ers gemiddeld een hogere arbeidsproductiviteit hebben.

Zo is de toegevoegde waarde van een werknemer bij een mkb-bedrijf van 20 tot 50 medewerkers met investeringen in het buitenland 137.590 euro, tegen 89.365 euro per werknemer bij een mkb-bedrijf zonder buitenlandse investering. Ook creëren bedrijven met buitenlandse investeringen meer werkgelegenheid.

"Dat hoeft echter niet te betekenen dat dit gevolgen zijn van het hebben van buitenlandse investeringen", aldus het onderzoek. "Het is zelfs mogelijk dat de causale relatie andersom verloopt en dat de genoemde verschillen juist verklaren dat een bedrijf in het buitenland investeert. Zo is het immers ook bij exporteurs."