Een werkgroep onder leiding van Delta Lloyd-topman Niek Hoek onderzoekt de mogelijkheden die institutionele beleggers hebben om in het mkb te investeren.

Dat antwoordt minister van Economische Zaken Henk Kamp op vragen van PvdA-Kamerlid Selçuk Öztürk. Het plan voor de werkgroep is ontstaan tijdens de krediettop, over kredietverlening aan het mkb, die in april plaatsvond.

Door de beperkte omvang van leningen aan het mkb en het ontbreken van een kredietbeoordeling, kunnen veel institutionele beleggers niet in het mkb beleggen.

Ondernemingen krijgen steeds moeilijker krediet. In het eerste kwartaal van 2013 heeft de helft van de banken opnieuw de kredietvoorwaarden voor het mkb aangescherpt.

Vooral leningen tussen de 50.000 en 250.000 euro zijn moeilijk te verkrijgen. Ongeveer 80 procent van de benodigde kredieten binnen het mkb valt binnen deze bedragen.

Garantieregelingen

“Ik probeer dat dilemma voor een deel op te lossen met garantieregelingen zoals de borgstellingsregeling voor het mkb en, in samenwerking met de banken, een vangnet voor kleinere kredieten in de vorm van Qredits”, zo schrijft Kamp.

De omvang van de kredietverlening aan het mkb wordt geschat op ongeveer een derde van de totale markt voor bedrijfsfinanciering.

De moeizame kredietverlening aan het mkb is deels toe te schrijven aan de kapitaaleisen die aan banken gesteld worden onder Basel III. Hierbij hebben zij te maken met het risico van leningen en kredieten aan het mkb zijn gemiddeld genomen risicovoller dan leningen aan het grootbedrijf.

Er zijn wel alternatieve vormen van financiering in opkomst, zoals crowdfunding, kredietunies en mkb-obligaties. Ook heeft beursbedrijf NYSE Euronext in mei een nieuwe Europese beurs voor het midden- en kleinbedrijf geopend, onder de naam EnterNext.