Gemeenten moeten leegstand en verpaupering van kantoorpanden en winkelcentra tegengaan. Zij moeten bijvoorbeeld een andere bestemming zoeken voor de gebouwen.

Uit onderzoek van Panteia onder ruim tweeduizend mkb'ers blijkt dinsdag dat 72 procent van de ondernemers wil dat hun gemeente hier meer aandacht aan besteedt.

De oplopende leegstand raakt ondernemers direct, bijvoorbeeld omdat de kwaliteit terugloopt van de omgeving waarin hun bedrijf is gevestigd. Panteia stelt dan ook het niet vreemd te vinden dat dit onderwerp hoog op het lijstje staat bij mkb'ers. Het onderzoeksbureau voerde de enquête uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Gemeenten kunnen gedeeltelijk invloed uitoefenen op de leegstand van kantoren en winkels. Hun voornaamste wapen is het tijdelijk wijzigen van het bestemmingsplan. Wetgeving is in de maak om de termijn voor de wijziging dit jaar nog te verlengen van vijf naar tien jaar. Gemeentelijke bemoeienis is echter niet altijd gewenst. Zo kan het de prikkel wegnemen voor marktpartijen om de leegstand zelf op te lossen.

Vergunningsprocedures

Andere onderwerpen waar gemeenten meer aandacht aan zouden moeten besteden, zijn volgens mkb'ers de vereenvoudiging van vergunningenprocedures en de verlaging van gemeentelijke belastingen. Zaken als het werven van nieuwe bedrijven en het afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt hebben minder prioriteit.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna twee vijfde van de bedrijven binnen het mkb niet bekend is met het economisch beleid van de gemeente waarin ze zijn gevestigd. Bijna de helft van de mkb'ers heeft bovendien nooit contact met de gemeente. Het gaat in het laatste geval vooral om kleine bedrijven met maximaal tien medewerkers.