Zzp’ers zijn geen gemankeerde werknemers, maar echte ondernemers. Dat vindt ZZP Netwerk Nederland. De club is daarom sinds vorige week lid van MKB-Nederland.

ZZP Netwerk Nederland laat dat weten in een donderdag gepubliceerd statement. 

Tegelijk met de draai naar MKB-Nederland, keert de zzp-lobbyclub zich af van andere organisaties die voor de belangen van zzp’ers opkomen, zoals PZO, FNV-Zelfstandigen en ZZP-Nederland.

"Daar wordt vanuit slachtofferschap en werknemersschap geredeneerd", aldus Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland.

Gejammer

Maar klagen doet een echte zzp’er niet. Die "distantieert zich van het oeverloze gejammer over de gesuggereerde onbereikbaarheid van pensioenen of het niet kunnen betalen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen", zegt Helmers.

"Ook menen wij dat de zzp’er helemaal niet actief is op de arbeidsmarkt - zoals de vakbonden steeds beweren. De zzp’er is actief op de markt waar vraag en aanbod van opdrachten bij elkaar komen."

ZZP Netwerk Nederland hoopt met de aansluiting bij MKB-Nederland "de beeldvorming rondom het ondernemerschap van de zzp’ers positief op de kaart te zetten".