Niet veel Nederlandse familiebedrijven hebben oog voor de gevolgen van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. 

Zogenoemd maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) staat niet hoog op de agenda, concludeert Van Lanschot na onderzoek onder ruim 250 directeur-grootaandeelhouders van familiebedrijven door Intomart Gfk.

Acht op tien familiebedrijven is volgens het onderzoek reactief of volgend bij de uitvoering van mvo-maatregelen. Slechts een op de tien ondernemers ziet verantwoord ondernemen als een grote kans.

MVO-criteria

Opvallend is wel dat vrij veel familiebedrijven hun afnemers en klanten wel beoordelen op hun maatschappelijke prestaties. Ongeveer de helft neemt mvo-criteria mee bij de keuze voor leveranciers en klanten.

Als ze zelf naast de mvo-meetlat worden gelegd wordt dat minder gewaardeerd. Zo geeft een derde van de ondernemers aan niet te luisteren als er eisen worden gesteld aan het wagenpark door klanten.