De Eerste Kamer heeft voor een verruiming van de Winkeltijdenwet gestemd. Naast D66 en GroenLinks stemden regeringspartijen VVD en PvdA voor.

De wet geeft gemeenten de bevoegdheid om zelf te bepalen of winkels op zondag open mogen zijn. Naar verwachting wordt de wet tussen juli en september in regelgeving gegoten.

Eerder lag de bevoegdheid altijd bij het Rijk. Deze liet toe dat ondernemers op een beperkt aantal zondagen hun deuren open mochen houden.

D66 en GroenLinks, initiatiefnemers van de wet, leggen uit dat elke gemeente op deze manier beter aan de wensen van de inwoner tegemoet kan komen. “Inwoners van Staphorst willen iets anders dan Amsterdammers”, aldus Tweede-Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks).

Hogere inkomsten

Verder zou een verruimde zondagopenstelling zorgen voor hogere inkomsten voor ondernemers en genereert het economische groei en banen.

In februari bleek dat veel gemeenten al vooruitliepen op de nieuwe wetgeving. In 75 van de 406 gemeenten waren alle zondagen al winkels open. In 196 gemeenten waren er op enkele zondagen winkels open.